Vítejte na stránkách konferenční tlumočnice a překladatelky Jany Samhammer

Tlumočím pro Vás!

A co uslyšíte? play Klikněte sem.

Profil

Kdo jsem?

Kromě ukončeného studia tlumočení jsem absolvovala obory anglistika, germanistika a mezinárodní vztahy. Absolvovala jsem několik zahraničních stáží včetně stáže v evropských institucích, kde jsem si své znalosti mohla vyzkoušet v praxi. Třebaže se tlumočení intenzivně věnuji již od roku 2006, stále znovu ve své profesi nacházím nové aspekty a nepřestávám se dále vzdělávat. Zprostředkovávat komunikaci mezi lidmi různých jazyků a kultur mi přináší radost a osobní uspokojení.

Co nabízím?

Jako tlumočnice Vám mohu nabídnout bohaté zkušenosti z prostředí mezinárodních jednání, konferencí či veletrhů. Díky své spolupráci se státními i soukromými organizacemi jsem si osvojila široký záběr odborné terminologie, přesto si nepřestávám rozšiřovat své znalosti a kompetence v nových oblastech. Na každé tlumočení se pečlivě připravuji a úzce spolupracuji se zadavatelem. Samozřejmostí je pro mě spolehlivost, dochvilnost a diskrétnost. Za každých okolností dodržuji mlčenlivost a profesní tajemství.

Tlumočení

Profesionalita § flexibilita § mlčenlivost

Důkladná odborná a terminologická příprava
Tlumočení úředních úkonů (svatby, soudní stání)

Nabídka tlumočení

Věnuji se konsekutivnímu, simultánnímu i doprovodnému tlumočení z/do českého, německého a anglického jazyka. Jako soudní tlumočnice oficiálně jmenovaná a zapsaná v seznamu Ministerstva spravedlnosti mám oprávnění tlumočit před soudy a státními orgány.

 

Videotlumočení

je novinka na trhu s tlumočnickými službami, která v poslední době zažívá nebývalý ohlas a zájem ze strany klientů. Alternativou je tlumočení po telefonu. V případě zájmu Vám ráda zašlu více informací o této moderní a stále populárnější službě.

 

Mlčenlivost a přístup k informacím

Na základě svého slibu je tlumočník vždy vázán profesním tajemstvím, které se týká veškerých ústních i písemných informací souvisejících s přípravou na tlumočení či jednáním samotným.

Potřebujete zorganizovat vícejazyčnou akci?

V případě komplexní poptávky (např. mezinárodní konference) mohu zajistit konferenční techniku a doporučit zkušený tým kolegů.

Specializace:

 • semináře, konference, obchodní jednání
 • evropské podnikové rady
 • stavebnictví, obnovitelné zdroje energie

Překlady

Pečlivost § přesnost § dochvilnost

Precizní jazykové a terminologické zpracování
Překlady úředních dokumentů (diplomy, rodné listy, smlouvy)

Nabídka překladů

Věnuji se překladům běžných i odborných textů z/do českého, německého a anglického jazyka.

Současně poskytuji překlady se soudním ověřením („s razítkem“), které zpravidla vyžadují soudy a další veřejné instituce.

Doplňkové služby

 • Soudní ověření, legalizace, apostilace
 • Korektura rodilým mluvčím
 • Sjednocení terminologie
 • Lokalizace
 • Vypracování terminologické databáze
 • Použití nástrojů CAT

Specializace na právní texty a ekonomické texty:

 • soudní rozhodnutí, výpisy z trestního/obchodního rejstříku, rodné listy
 • smlouvy, zakládací listiny, výroční zprávy, certifikáty
 • odborné publikace (stavebnictví, obnovitelné energie)

Reference

Kvalifikace § vstřícnost § flexibilita

Dlouhodobé působení v mezinárodním prostředí
Široký záběr odborné terminologie

 • anglický jazyk a literatura/ německý jazyk a literatura (FF MU, magisterské studium, 2003-2008)
 • mezinárodní vztahy a evropská studia (MU Praha, magisterské studium, 2008-2011)
 • European Masters in Conference Interpreting (FF Univerzita Karlova, 2009-2010)

 • od roku 2005: soukromá tlumočnice a překladatelka (Praha, Stuttgart)
 • 2012 – 2013: interní tlumočník (Ministerstvo obrany ČR)
 • 2011: jmenování soudním tlumočníkem (Krajský soud v Praze)
 • 2009: předsednictví ČR v Radě EU (Ministerstvo životního prostřední ČR)

 

 • 2013: Baden-Württemberg-Stiftung, Německo (stáž)
 • 2005 – 2006: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Německo

 • Ekologie, změna klimatu, využití půdy, emisní obchodování, lesnictví, zemědělství
 • Evropská unie (odborná a právní terminologie), mezinárodní vztahy
 • Zbrojní systémy, obranná politika, pyrotechnika
 • Stavebnictví, výstavba silnic a dálnic, kolejové tratě
 • Dopravní značení, bezpečnost silničního provozu
 • Ortodoncie a další vybrané lékařské obory
 • Potravinářství, léčebné a kosmetické přípravky
 • Jezdectví a chov koní

Ministerstvo obrany ČR | Ministerstvo životního prostředí ČR | Krajský soud v Praze | Okresní soud v Mladé Boleslavi | Policie ČR | Akademie věd ČR – Technologické centrum | Masarykova univerzita – Právnická fakulta | Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu | 1. LF UK a VFN – Psychiatrická léčebna Kosmonosy | Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta | Vysoká škola CEVRO Institut | Respekt institut, o.p.s. | Dům etnických menšin o.p.s. | Nadace Mezinárodní potřeby | CARE Česká republika, o.s. | GJW Praha spol. s r. o.| Bezuch Isteite s.r.o. | KERN AG | Hudde Sprachen+ | Fine Arts Gmbh | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

Kompletní reference Vám ráda zašlu na vyžádání emailem.

Vybraní zákazníci

Kontakt

Konferenční tlumočnice & překladatelka

čeština • němčina • angličtina

Jana Samhammer

Soudní tlumočnice u Krajského soudu v Praze
Soudní tlumočnice pro Německo (Landgericht Stuttgart)

Družstevní 379, 294 41 Dobrovice